Wire Weldio Feed

Popular Design for
 Wooden Spool Packing Plastic Baling Wire – Spool Lead Wire

weldio feed Wire yn unig yw enw arall ar gyfer weldio MIG. Y syniad sylfaenol y tu ôl i weldio bwydo wifren yw eich bod yn defnyddio gwifren weldio sy'n bwydo barhaus drwy gwn weldio MIG pan fyddwch yn gwasgu'r sbardun.

Mae hon yn broses weldio di-dor. Cyn belled ag y byddwch yn cadw eich bys ar y sbardun a'r wifren weldio cyffwrdd y metel sylfaen, byddwch yn gallu bwydo gwifren weldio drwy'r dydd. Mae yna nifer o wahanol fathau a brandiau o weldio gwifren y gallwch eu defnyddio ar gyfer nifer o wahanol geisiadau weldio.

Mae'r wifren weldio a ddefnyddir amlaf yn fwy na thebyg yn AWS ER70S-6 gwifren dosbarthu. Mae'r dosbarth arbennig o wifren yn cael ei ddefnyddio ym mron pob siop weldio a ffabrigo ar gyfer llawer o wahanol fathau o welds. Fi 'n dal argymell i ddefnyddio haen thrachywiredd gwifren weldio clwyf yn hytrach na gwifren clwyf hap.

Bydd sbwlio clwyf haen o wifren yn cael ei ddirwyn gyfartal ar y sbŵl o'r chwith i'r dde gyda phob haen o wifren daclus yn eistedd nesaf at y llall. Mae hyn yn ei gwneud yn llawer gwell i feedability gwifren gan na fydd unrhyw droadau a kinks bach yn y wifren.

Bydd gwifren clwyf ar hap fod clwyf yn unig yn llythrennol ar hap ar y sbŵl mewn unrhyw hen-ffasiwn. Oherwydd y ffordd y mae'r wifren ei ddirwyn ar y sbŵl ar hap, bydd y wifren croesi dros ei hun ychydig o weithiau. Ac fel y sbŵl yn dechrau llenwi â gwifren, bob tro y mae yna croesi o'r gwifrau gall wneud dro bach yn y wifren.

Gall y troadau bach yn y wifren yn effeithio ar eich feedability a fydd yn ei dro yn effeithio ar ansawdd eich weldio cyffredinol.

Bydd Pan fyddwch yn defnyddio peiriant MIG neu beiriant weldio bwydo wifren hefyd yn rhaid i chi nwyddau traul weldio sydd angen eu disodli yn rheolaidd. Bydd pob gwn weldio MIG cael tip cyswllt a amdo neu ffroenell. Ac yna, yn dibynnu ar ba brand o weldio tortsh sydd gennych bydd hefyd yn tryledwr nwy neu ryw fath o ynysydd. Bydd rhai brandiau o fwyd anifeiliaid gwifren weldio gynnau fel yr ystod Bernard mewn gwirionedd yn cael y tryledwr nwy a adeiladwyd yn gyda deiliad y blaen.

Amcana y bydd y rhan fwyaf o weldwyr DIY neu gartref yn defnyddio hyn a elwir yn gwifren weldio gasless. Mae hyn yn cael ei adnabod hefyd fel gwifren fflwcs heb y galon. Byddwch yn ofalus er oherwydd mae dau fath gwahanol o fflwcs heb y galon gwifrau weldio. Wel mewn gwirionedd mae yna lawer mwy na dau, ond ar gyfer weldio cartref cyffredinol gwnewch yn siŵr eich bod yn cael gwifren weldio MIG gasless sydd yn E71T-GS.

Nawr, os ydych yn penderfynu defnyddio gwifren weldio MIG gasless yr ydych yn mynd i gael i newid y rholiau bwydo wifren. Y rheswm am hyn yw oherwydd ei fod yn wifren heb y galon fflwcs nad yw'r wifren yn gadarn i gyd ffordd drwyddo. Felly, oherwydd bod y fflwcs ar y tu mewn i'r wifren y wifren yn feddal iawn.

Os ydych yn defnyddio eich rholiau porthiant safonol byddwch yn gweld eu bod yn cael eu siapio gyda rhigol SuperVee ynddynt sef yr hyn yr ydych eisiau ei defnyddio os ydych yn defnyddio gwifren solet. Y broblem yw y byddwch yn canfod bod y wifren yn cael ei gwasgu os ydych yn defnyddio'r un rholeri bwydo ar eich wifren meddal heb y galon fflwcs a gall hyn arwain at bob math o faterion feedability wifren felly i ddatrys y broblem hon angen i chi ddefnyddio hyn a elwir yn knurled bwydo rholer. Mae'r rholer porthiant knurled wedi, fel, mae llawer o ddannedd bach yn y llwyn y rholeri bwyd anifeiliaid. Mae'r dannedd bach yn helpu i chrafangia 'r gwifrau feddalach ac yn rhoi tyniant ac yn gwthio drwy'r holl hyd y gwn weldio.

Yn olaf, rydych yn mynd i gael i ddefnyddio tomen cyswllt ychydig yn fwy ar gyfer pan fyddwch yn defnyddio gwifren fflwcs heb y galon.

Felly, os y diamedr wifren yw er mwyn dadl 0.9 mm ydych am ddefnyddio tomen cyswllt 1.0 mm. Bydd hyn yn help mawr gyda bwydo llyfn y wifren ac yn caniatáu gwell weldio.


Wire Feed Weldio Fideo cysylltiedig:


, , ,
WhatsApp Online Chat !